فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ

درآمد

چپ ایران، جریان تاریخی و ریشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاریخی کشور و طرد استبداد و برای پیشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پیگیر، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نیروهای چپ به دلایل مختلف از جمله پیروی از سیستم فکری مسلط بر جنبش کمونیستی و به جهت پراکندگی، قادر نشده است در تحولات سیاسی کشور و دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور نقش برجسته ایفاء کند.
امروز وجود تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به این ضرورت پاسخ گوید. ما نیازمند چپی هستیم که امر آزادی و عدالت اجتماعی را به هم پیوند دهد، از حقوق بشر دفاع کند و این باور را اشاعه دهد که سوسیالیسم بدون دمکراسی شدنی نیست.
سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران ـ به سهم خود برای پاسخ به این ضرورت، حدود چهار سال است که وارد روند گفتگو و همکاری شده اند تا گام  نخستین را برای “شکل دهی چپ بزرگ” بردارند و زمینه را برای مشارکت هرچه وسیع تر سازمان ها و فعالین چپ برای برداشتن گام های بعدی آماده سازند.

در این روند:

١. جلسات متعدد با شرکت هیئت های نمایندگی سه سازمان برای دستیابی به پروژه مشترک، تدوین “خطوط مشترک” و “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ” برگزار گردید.
٢. برنامه همکاری های سیاسی و نشست های مشترک پیش برده شد.
٣. کنفرانس مشترک با عنوان “ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ” برای آشنائی فعالین سیاسی با این پروژه برگزار گردید.
گرچه روند گفتگو و همکاری به دراز کشید و با مشکلاتی چند روبرو گردید، اما سرانجام تلاش های سه جریان به ثمر نشست و “فراخوان” تدوین و به تصویب ارگان های مسئول هر سه جریان رسید و برای انتشار آماده گردید.
اینک با انتشار “فراخوان”، پروژه شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ وارد مرحله جدیدی شده، از محدوه سه جریان بیرون آمده و به حیطه وسیع تری گام می گذارد. برای فراهم آوردن امکان مراجعه و مشارکت سازمان ‏ها، احزاب و فعالین چپ، آدرس ایمیل برای تماس در نظر گرفته شده و سایت “وحدت چپ” برای مشارکت و پیشبرد بحث ها طراحی گردیده است.
خواست ما این است که سازمان ها، احزاب، فعالین چپ در داخل و خارج از کشور و نسل جدید چپ به این فراخوان پاسخ مثبت دهند، در ترسیم نقشه راه برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ و در پیشبرد بحث های نظری، برنامه ای، اساسنامه ای و تدوین اسناد، فعالانه مشارکت ورزند تا آرزوی دیرینه وحدت چپ جامعه عمل پوشد.

فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ

ما سه جریان چپ ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست ‏های چپ ایران ـ بخشی از نیروی گسترده چپ ایران هستیم. ما با درک ضرورت ‏های جامعه و برای غلبه بر پراکندگی چپ، تصمیم گرفتیم که در جهت فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای شکل ‏دهی به یک تشکل بزرگ چپ با هم وارد گفتگو شویم.

خطوط مشترک

خطوط مشترک زیر زمینه ‏ساز گفتگوی سه جریان می‏ باشد:
۱. گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.
۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.
۳. اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

خطوط راهنما

در این حرکت خطوط زیر راهنمای سه جریان می‏ باشد:
۱. ما برآنیم که برای شکل ‏گیری تشکل بزرگ چپ، لازم است که سازمان ‏ها و احزاب و بیشترین فعالین چپ که در سازمان‏ های سیاسی متشکل نیستند، در این روند مشارکت جویند.
۲. شکل گیری چنین تشکلی از یک ‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏ ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک.
۳. ما در گفتگوی مشترک به این دریافت رسیدیم که سه جریان نباید تنها در محدوده‌ خود وارد بحث ‏های نظری، برنامه‏ ای و اساسنامه‏ ای شده و اسناد ضرور در این زمینه را تدوین نمایند و بعد از دیگران بخواهند که به این روند بپیوندند. به باور ما این امر لازم است با مشارکت سازمان ‏ها و فعالین چپ که می‏ خواهند در این روند مشارکت ورزند، به طور مشترک پی گرفته شود. لذا سه جریان تا کنون وارد این روند نشده‏ اند.
۴. سه جریان متعهد می ‏شوندکه همراه با جریان ‏ها و فعالین چپ که به این حرکت می‏ پیوندند، روند گفتگو پیرامون شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ را پیش ببرند.
۵. وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏ گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.

همرزمان چپ و مبارزان راه سوسیالیسم!

ما، شما احزاب، سازمان‏ ها و فعالین چپ را فرا می ‏خوانیم که تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسیالیست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزید، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوین اسناد نظری، برنامه ‏ای و اساسنامه‏ ای فعالانه حضور پیدا کنید و در تلاش برای پاسخ به نیاز جامعه ایران، طبقه کارگر و مزدبگیران و برای غلبه برپراکندگی چپ ایران نقش خود را ایفا نمائید.
ما بر این باوریم که راه دشوار و ناهمواری در مقابل ما قرار دارد. با این همه، الزامات جامعه ما، ضرورت دفاع از آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و منافع طبقه کارگر و مزدبگیران در مقابل سرمایه و قدرت حاکم و دستیابی به آماج‏ های خود، ایجاب می ‏کند که همه توان خود را برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ به کار گیریم و بر دشواری‏ های راه غلبه کنیم.
امید است که شما به این فراخوان پاسخ مثبت دهید تا دست در دست هم بگذاریم و برای رسیدن به دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، تشکل بزرگ چپ را پی ‏بریزیم.


سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

١۵ آبان ماه ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢)آدرس سایت وحدت چپ
http://vahdatechap.comآدرس تماس
tamas@vahdatechap.info

8 دیدگاه در “فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ

 1. آگاهی طبقاتی نیازمند فراغتی برای اندیشیدن، فهمیدن و انتخاب کردن است. در شرایط کنونی ایران که طبقه متوسط و فقیر جامعه در فلاکت اقتصادی دست و پا می‌زند، شما(به ویژه روی سخنم با شما اندیشمندان مارکسیست است که زبان نامشترکی با توده ها دارید) قادر به سازماندهی این طبقات و رهبری آنها برای گذار از نظام سیاسی موجود و درانداختن نظام جدید سکولار با شاکله سوسیالیستی و دمکراتیک نیستید و خلاصه آنکه عرض خود می‌برید و زحمت ما می دارید. شاید نظام جمهوری اسلامی در چنان وضعیت آسیب پذیری قرار گرفته باشد که وسوسه ساقط کردنش شما دوستان زخم خورده و محنت کشیده را به هیجان آورده باشد، لیکن از این تنور نانی و از این دیگ آشی برای طبقات زحمتکش کشور بیرون نخواهید آورد. به نظر این حقیر، هرگونه انتقال انقلابی نظام سیاسی (با فرض محال اینکه شما رهبری اش را برعهده داشته باشید) به هرج و مرجی در ایران تبدیل خواهد شد که چوبش را بیش از همه طبقات زحمتکش خواهند خورد و در نهایت میراث‌بر آن نظام استبدادی دیگری خواهد بود و شما نیز اولین قربانیان آن. به طور واضح آنکه تا اطلاع ثانوی بندهای اوین برای شما دوستان چپ رزرو شده و تا چند دهه آینده منتظر پذیرایی از شما در نظام سیاسی برآمده از انقلاب بعدی خواهند ماند. دوستان، با صراحت بگویم، شما آلترناتیو وضع موجود نخواهید بود (عمده دلیلش ناشناخته بودن و عدم فهم عقاید شما برای توده هاست. رسانه شما مقاله است و این رسانه توده ای نیست)هرچند ریز و درشتتان زیر چتر یک تشکل بزرگ و فراگیر جمع شوید(که به حکم تاریخ ۱۵۰ ساله جنبش جهانی چپ غیرممکن است زیرا شما درویش منشان نیزهمانند پادشاهان سرمایه زیر یک گلیم نمی‌خسبید) و تلاش شما هم برای خودتان و هم روند تکامل اجتماعی ایران زحمت‌زاست. اینجانب راه حل خردمندانه را حمایت صادقانه از جنش اصلاحات (طیف های موسوم به روشنفکران مذهبی و ملی ـ مذهبی و …) به رهبری محمد خاتمی می‌دانم تا از این طریق با گذار تدریجی، مسالمت آمیزو کم هزینه از وضع موجود و بهبود وضعیت اقتصادی و تلطیف فضای سیاسی، امکان گفتگو و مفاهمه میان توده‌ها و همه اندیشمندان ترقی خواه و از جمله چپ فراهم آید.تا آن زمان به شما توصیه می کنم برروی رسانه‌های فراگیرهمچون سینما، موسیقی و ورزش برای یافتن زبانی قابل فهم توده‌ها، جهت ارتباط با آنها و فریاد کردن اندیشه‌های پیچیده تان تمرکز کنید و این پچپچه مقاله نویسی را جز برای محافل رازآلود خود کناری بنهید. برای شما و همه انسان‌های آرمانخواه و نیک منش جهان آرزوی توفیق دارم.

 2. بازپینگ: پشتیبانی از فراخوان سه سازمان | The Union Of People's Fedaian Of Iran

 3. دوستان، این کوشش بسیار ارجمند است به شرطی که عناصر شناخته ای که سالها به جنبش ضربه زده اند دوباره نقشهای کلیدی را در تشکل آینده اشغال نکنند.
  خطوط مشترک بسیار کلی است و به آسانی هر مدعی را در خود جای میدهد، ضرورت دارد که این خطوط تدقیق شود و نیزخواستهای مبرم و اصلی مردم، مبتنی بر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است در آن جای گیرد تا فرخوان از وجهه و جاذبه ی مردمی برخوردار شود. . پیروز باشید

 4. ،، چپ،، فاقد ظرفیت تاریخی‌ است.

  این اصطلاح،، چپ،، ریسمانی است که،سر دراز دارد ،زیرا پیوند عمیقی با ایدئولوژی دارد و مثل یک مذهب و مانند گربه مرتضی‌ علی‌ است که،… در هر حال مسلمانان و اسلام تا کنون ریشه بشریّت را سوزانده و باز هم با …. میگویند ،اسلام واقعی چیز دیگری است.همین استدلال را از زمان مارکس هواداران او به جامعه تحویل میدهند. بنابر از نظر من ،،چپ،، و ،،چپ دمکرات،، چیزی به جز ،،دیکتاتوری …….، و نابودی پارلمان و آزادی دموکراتیک نیست.باید شهامت داشت و از پوسته‌های ساخته شده خارج شد.بطور خلاصه محور اساسی‌ نظرات مارکس چنین بود: افرینش سیستم جدید بعنوان آلترناتیو در مقابل ،، سرمایه دارای،، و این با شکست همه جانبه در عرصه تئوری و پراتیک روبرو شده.آنچه در اردو گاه سوسیا لیسم اجرا شد عیناً مطابق نظرات مارکس بود.در پایان یک سوال کوچک از شما دارم،چرا تمام آلترناتیو‌های مقابل ،، سرمایه داری،، همه منجر به سیستمهای دیکتاتوری میشوند ؟

  دیالوگ تشکیل یک حزب سوسیال دمکرات در ایران با برنامه خروج ایران از مناسبا ت جهان سومی.

  بعقیده من باید دو محور فوق را در درجه اول در محافل دوستان،در اینترنت و.. تبدیل به یک بحث ملی‌ کرد. یک حزب سوسیال دمکرات نه تنها ضرورت تکامل داخلی‌ ایران است بلکه ما را با جهان پیشرفته غرب پیوند میزند. در حال حاضر در سطوح ملی‌ و جهانی‌ زمینه‌های آغاز این دیالوگ مهیا است.

  منشور سازندگی ایران آینده.خروج ایران از مناسبا ت جهان سومی.

  برنامه آی‌ برای آینده ایران.

  ۱-تنظیم قانون اساسی‌ جدید ایران بر ا سا سس منشور جهانی‌ حقوق بشر.

  ۲-ایرانی‌ فدرال،که هر ایالت یک دولت،یک مجلس و هر شهر یک شهر دا ر انتخابی داشته و هر ایالت قانون اساسی‌ داشته با شاد ، که هماهنگ با قانون اساسی ملی‌ با شاد.

  ۳-ایجاد سیستم بیمه‌ ملی‌ مدرن دارمان رایگان برای همه شهروندان.

  ۴-ایجاد سیستم بیمه بیکاری ملی‌ برای همه شهروندان.

  ۵-ایجاد سیستم مدرسه اجباری برای کودکان و تحصیل رایگان.

  ۶-ایجاد یک سیستم مدرن ملی‌ ما لیا تی‌.

  ۷- حق مسلم هر شهر وند در بهروری از سیستم خدمات ملی‌.

  تمامی‌ موارد فوق باید در قانون ا سا سی‌ جدید ایران قید شوند.

 5. از ارزوهای دیرینه تمامی رهروان عدالت اجتماعی وسوسیالیسم است که تمامی نیروهای چپ دمکرات و معتقد به رعایت حقوق بشر از تشتت وپراکندگی دوری جویند وبا اتحاد وهمدلی وهم فکری وارائه برنامه های عملی موجب افزایش آگاهی سیاسی واجتماعی ودلگرمی وهم سویی وپشتیبانی مردم تحت ستم گردند.

 6. دوستان گرامی .با درود .چرا با حفظ هویت فکری و سیاسی ۳ جریان ، به شورای ملی ایران نمی پیوندید؟لطفا با خود و ایران شفاف و صادق باشید .حرکت اخیر همنیاری شورای ملی ایران در خارج بسیار امیدبخش هست .شما هم بقایتان در اتحاد و انسجام بر اساس اصول مشترکی است که برپایه منافع ایران و انجام انتخابات آزاد ست .لطفا مرزبندی کاذب و دروغین الغائی آخوندهای نادان را با انتقاد از خود مثبت را از بین ببرید .قدرت همه نخبگان فکری و سیاسی در ایجاد سینرژی است .بشتابید .ضمنا جریانهای چپ در ایران هرگز پایگاهی ندارند و در شرایط انتخابات آزاد حتما بازنده هستند .سقوط شوروی سابق آبروی مارکسیسم را برد و در آینده نزدیک آبروی اسلام با سقوط جمهوری اسلامی میرود .موفق باشید .مشهد علی ۱۰/۱۱/۹۱

 7. هر جند خیلی دیر این کار صورت گرفت ولی ما از این روند بسیار خوشحالیم.و دست دوستان عزیزی که در راه شکل گیری چپ منسجم و بر مبنای دموکراسی فعالیت می کنند را به گرمی می فشاریم..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>