فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ

درآمد

چپ ایران، جریان تاریخی و ریشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاریخی کشور و طرد استبداد و برای پیشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم مبارزه کرده است. ادامه خواندن Continue reading

برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

توضیح

بعد از انتشار “فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ”، هییٔت های نمایندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پیشنهادی پیشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقیقت همان “نقشه راه” است، تهیه کردند.برنامه پیشنهادی به نظرخواهی گذاشته می شود. ادامه خواندن Continue reading