گزارش گروه کارساختار و اساسنامه

گزارش گروه کارساختار و اساسنامه
گروه کار ساختار و اساسنامه در دسامبر ۲۰۱۳ با هشت عضو- از هر جریان دو نفر -تشکیل گردید. گروه هر دو هفته یکبار جلسات منظمی برگزار کرده و در گام نخست آئین نامه خود را تهیه و تصویب نمود. مهمترین اقدام این گروه در همان شروع کار تعیین گره های مهم اساسنامه ای بود تا بحث ها بتواند روی مسائل مهم ساختاری متمرکز شود. پس از مشخص شدن این گره ها و ارسال آن برای فعالان پروژه، گروه کار طی فراخوانی از فعالان در خواست کرد نظرشان را برای اصلاح، تدقیق و تکمیل ارائه نمایند. اولین نشست پالتاکی با فعالان پروژه در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ با تمرکز بحث روی گره های اساسنامه ای برگزار گردید. گزارش این نشست به شکل مکتوب در سایت وحدت چپ منتشر شد.
سپس طبق زمانبندی “نقشه راه” تدوین اساساسنامه در دستور فعالان پروژه قرار گرفت و گروه ساختار و اساسنامه موظف شد بحث پیرامون این موضوع را سازماندهی و اساسنامه یا اساسنامه های پیشنهاد شده را جمعبندی و ارائه نماید. در این رابطه در ماه اوت ۲۰۱۴ از فعالین پروژه درخواست شد طرحهای خود را به شکل اساسنامه و یا بندهایی از اساسنامه برای گروه کار ساختار و اساسنامه ارسال نمایند. در مجموع ۴ سند کتبی در شکل دو اساسنامه، یکی به امضای مشترک مانی شیرازی و علی طبیعت و دومی به امضای منوچهر مقصودنیا، سومین طرحی برای یک اساسنامه بود که علی پورنقوی ارائه نموده بود و مورد چهارم محورهائی تحت عنوان “احکام اساسنامه” که برای وارد کردن در اساسنامه آینده مورد تاکید قرار گرفته بود. این پیشنهاد توسط نادر عصاره ارائه شده بود.
گروه ساختار و اساسنامه در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ دومین نشست عمومی پالتاکی در مورد اساسنامه را روی اسناد رسیده برگزار نمود. پس از کنفرانس پالتاکی گروه تدارک و سازماندهی بحث پیرامون اساسنامه را در دستور خود قرار داد. برای پرداختن به اسناد، پیشنهادی برای متمرکز کردن بحث روی فصل های اساسنامه و جمعبندی اشتراکات و تفاوت ها وجود داشت. در این پیشنهاد ارائه دهندگان سند بر اساس اصلاحات رسیده می توانستند سند خود را تکمیل نمایند. این پیشنهاد مورد توافق گروه کار ساختار و اساسنامه قرار نگرفت.گروه تصمیم گرفت روی ایرادات و تناقضات و نواقص هر اساسنامه به طور جداگانه بحث کند و نویسندگان اساسنامه ها خود، تصحیحات مورد قبولشان را وارد و اساسنامه را نهائی نمایند.
یکی از دلایل مهم پذیرش این شیوه برای پیشبرد بحث این استدلال بود که دو دیدگاه متفاوت از ساختار وجود دارد که امکان بحث تفکیک شده روی فصل های اساسنامه را ناممکن می کند.
در ادامه گروه کار ساختار و اساسنامه برای تمرکز بیشتر بر مفاد اساسنامه ای یک زیر گروه متشکل از سه عضو خود ایجاد نمود تا بحث ها را با تدارک بیشتر در اختیار گروه کار قرار دهند. در این زیرگروه سایر اعضای گروه کار، هم می توانستند مشارکت نمایند. بحث های اساسنامه از این پس برای تصحیح، تدقیق و تکمیل دو اساسنامه براساس پیشنهادات اعضای گروه کار و دیگر پیشنهادات دریافت شده صورت گرفته است. و در نهایت ارائه دهندگان دو اساسنامه، پیرامون پذیرش یا رد پیشنهادات تصمیم گرفتند.
از نظر گروه کار، این دو اساسنامه در تنظیم مناسبات افراد این تشکل بر دموکراتیسم تاکید دارند و کوشیده اند در چارچوب درکی که از آینده این پروژه دارند ضوابط دموکراتیکی تنظیم نمایند. هر دو این اساسنامه ها با درک های گذشته که بر اساس تمرکز مطلق و سانترالیسم دموکراتیک ایجاد شده بودند، فاصله زیادی دارند. همچنین و در همین راستا، به رسمیت شناختن پذیرش گرایشات و فراکسیون ها مورد تاکید گروه کار ساختار و اساسنامه و ارائه دهندگان اساسنامه بود. این درک به شکل تقریبا مشابهی در طرحها نیز منعکس گردیده است.
مهمترین تفاوت این دو اساسنامه به دو دیدگاه متفاوت، ساختار حزبی و ساختار غیر حزبی برمی گردد, که در شکل سازماندهی و مناسبات ارگانها در بخش ها و سطوح مختلف، وظایف و حقوق ارگانها و حقوق و وظایف اعضا، بازتاب دارد.

در پایان گروه کار ساختار و اساسنامه پیشنهاد می کند بحث های کنفرانس آینده بیشتر بر محورهای زیر متمرکز شود:
یک- فراکسیون و گرایشات- تعریف آنها؟ حقوق و وظایفشان؟ چارچوب حرکت عملی و نظری آنها؟ در این زمینه جنبش چپ ایران چندان تجربه ای ندارد و اهمیت دارد بیشتر روی آن مکث شود. همچنین بهتر است ضوابط برای فراکسیون با انعطاف تنظیم شود و در عمل تکمیل و تصحیح شود.
دو- حقوق و وظایف عضو؛ مانند مواردی از قبیل: آیا برای وظیفه عضو اجرای اساسنامه کافی است یا علاوه بر اجرای اساسنامه، باید مواردی سیاسی- نظری ویا ارزشی-برنامه ای نیز اضافه نمود و اگر آری این نکات چه میتواند باشد؟ برنامه یا منشور؟ یا مبانی؟چارچوب آنها؟ اهداف و ارزشهای عمومی تشکل و یا موارد مشخصی دیگر؟
سه- در زمینه شکل سازماندهی دو طرح با حدود اختیارات متفاوت پیشنهاد شده است.آیا این طرحها غیر قابل جمع اند؟ و بهتر است به عنوان دو طرح ساختاری متفاوت به رای گذاشته شود و یا تلاش برای استخراج سنتزی از آنها میتواند راه حل مقدور و مناسبتری باشد.
چهار- برای ادامه کار گروه ساختار و اساسنامه چه توصیه هایی دارید؟

گروه کار ساختار و اساسنامه
۲۱ ژانویه ۲۰۱۵


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>