گزارش گروه تدارک و سازماندهی به سومین کنفرانس حضوری

گزارش گروه تدارک و سازماندهی به سومین کنفرانس حضوری
از کنفرانس حضوری دوم تا کنفرانس سوم ۴ ماه گذشته است. طی این مدت گروه کار تدارک و سازماندهی کوشیده است به وظایف خود عمل نماید. در این گزارش فشرده رئوس تصمیمات مهم و مشکلات فرا روی را، به اطلاع می رسانم:
یک- فعالیت گروه های کار
ـ خبر کنفرانس حضوری دوم در رسانه ها ـ تلویزیونهای صدای آمریکا(افق) و روژه لات و رادیو همبستگی و سایت های اخبار روز، عصرنو، کار آنلاین، اتحاد کار و … ـ نسبتا خوب بازتاب داده شد، هر چند در رابطه با برنامه افق نارضایتی هائی بروز کرد که نهایتا به تدقیق ضابطه ما برای شرکت در رسانه ها به صورت نمایندگی، انجامید.
ـ در فاصله دو اجلاس حضوری دوم و سوم، گروه تدارک و سازماندهی جلسات پالتاکی و حضوری خود را برگزار کرده و گزارش کار خود را بلافاصله در اختیار اعضا و فعالان پروژه قرار داده است.
ـ برای اجرای “نقشه راه” انجام وظایف در مهلت باقی مانده، زمانبندی شد و تلاش شده است وظایف در چارچوب نقشه راه پیش رود. همچنین برای به سرانجام رسیدن پروژه وحدت، چارچوبی برای منشور موسسان تنظیم شده که قرار است پس از گفتگو در کنفرانس، نهائی شود. کنفرانس سوم نیز تدارک شده است. حاصل این تدارک پیش روی شماست. برای ادامه کارها و پیشبرد وظایف پس از کنفرانس سوم، تصمیم بر این است که علاوه بر جلسات پالتاکی یک جلسۀ حضوری دیگر اما به شکل سمینار برگزار شود.
ـ خواست موضع گیری و اقدام مشترک سیاسی از طریق مسئولان مربوطه، پیگیری شد و تا کنون به یک اعلامیه مشترک انجامید. هر چند این وظیفه در چارچوب مسئولیت ما نبوده است، اما چگونگی تحقق آن اثرات مستقیمی روی پروژه وحدت دارد. انتظار ما این است که این حرکات مشترک تشدید شود.
ـ نامه ای برای فعالان داخل تنظیم و منتشر شد. این نامه پوشش گسترده ای نداشت، اقدام ضرور بدنبال آن صورت نگرفت و از این زاویه مورد انتقاد بود. به رغم اینکه ما از چند واکنش مثبت فعالان داخل کشور نسبت به این اقدام مطلع شدیم، اما فعالیت ما برای رابطه با داخل به دلیل تفاوت نظر، نتوانست گسترش یابد و تا کنون در چارچوب همان نامه متوقف شده است.
ـ تلاش شد یک ارزیابی از کنفرانس حضوری ۵ و ۶ ژوئیه ارائه شود. ارزیابی اولیه از همان هفته های نخست آماده شد، اما پیرامون آن توافق کامل ایجاد نشد و این بحث پس از حدود دو ماه و چندین جلسه گفتگو، به دو ارزیابی انجامید، که از آنها مطلعید.
ـ در این فاصله گروه کار سیاسی جلسات خود را –بعضا با تاخیرهائی- برگزار نمود و یک جلسه پالتاکی عمومی نیز برگزار کرده است. این گروه مباحث کنفرانس حضوری دوم پیرامون استراتژی سیاسی را جمعبندی و منتشر نموده است.
ـ گروه اساسنامه نیز جلسات خود را منظما برگزار کرده و پیرامون سند ساختار یک جلسه عمومی پالتاکی برگزار نموده است. این گروه بر اساس پیشنهادات دریافتی در حال تنظیم سند ساختاری است. تا کنون خارج از اعضای گروه کار ساختار و اساسنامه، تعداد معدودی از فعالان پروژه وحدت، پیشنهاد ساختاری ارائه نموده اند. وطایف در این گروه خوب پیش می رود.
ـ گروه نظری برنامه ای کوشیده است جلسات خود را -به رغم اینکه در مواردی اعضایش به حد نصاب هم نمی رسیده است- برگزار کند. در فاصله دو کنفرانس، جلسه پالتاکی عمومی نداشته است. وظیفه تدارک مضمونی کنفرانس به عهده این گروه بوده که نتیجه کار آن را در این کنفرانس می بینید. مجموعه منشورها در سایت وحدت چپ و برخی دیگر از سایت ها منتشر شده است. گزارشی از اشتراکات و اختلافات تهیه شده که در اختیار شما است.
ـ گروه سایت فقط مطالب ارگان ها و فعالان پروژه وحدت را درج می کند، از این لحاظ میزان مطالبی که در این سایت درج می شود بستگی دارد به میزان مطالبی که بدستش می رسد. این گروه به محض دریافت مطالب کمتر از یکروز آنها را درج می کند. در این دوره کار گروه سایت به لحاظ فنی نسبت به دوره قبل بهتر شده است.
ـ در مجموع شیوه کار و انجام وظیفه و پیگیری موضوعات، در گروه کار تدارک و سازماندهی روند مثبتی داشته است. کندی ها و دوباره کاری هائی که وجود داشته است به تفاوت نظر نسبت به آینده پروژه وحدت مربوط می شود.
دو- مهمترین اقدامات مثبت و مشکلات گروه تدارک و سازماندهی:
در فاصله دو کنفرانس تمامی تصمیمات و اقدامات گروه تدارک و سازماندهی به فعالان پروژه گزارش شده است. از تکرار آنها می گذریم. اما مهمترین اقدامات ما در رابطه با پروژه وحدت:
*- اول اجرائی کردن نقشه راه تا زمان برگزاری کنگره مشترک است. برای اینکه اسناد بتوانند سریع تر جمعبندی شوند تصمیم گرفته شد پیرامون منشور موسسان جلسات حضوری و پالتاکی از شکل کنفرانس خارج شده، به صورت سمینار برگرار شوند. در این سمینارها به ارائه دهندگان منشور و یا منشورها بیشترین وقت اختصاص می یابد تا در توضیح و تشریح منطق منشورهای خود استدلال کنند.
تا کنون جلسات حضوری ما به شکل کنفرانس برگزار می شده است. در این کنفرانس ها همگی شرکت کنندگان در ارائه نظر خود به یکسان از وقت استفاده می کردند. اما چون زمان جلسه چهارم حضوری ما نزدیک به کنگره مشترک خواهد بود، برای نزدیک شدن به جمعبندی، چند جلسه پالتاکی مربوط به آن را به شکل سمینار برگزار می کنیم.
*- دومین اقدام مهم گروه تدارک و سازماندهی ارائه طرحی است برای ایجاد گروه کار منشور موسسان. در نقشه راه از همان ابتدا برای مسائل سیاسی و نظری برنامه ای، یک گروه کار پیشنهاد شده بود و قاعدتا منشور و یا منشورها نیز توسط همین گروه برای کنگره مشترک تدارک می شد. بنا به اصرار نمایندگان یکی از سازمان ها، نهایتا توافق شد دو گروه کار برای حوزه سیاسی و مسائل نظری ایجاد شود. در آنزمان توجهی به رابطه این دو گروه کار با منشور نشد و گروه کار منشور مسکوت ماند. اکنون با نزدیک شدن زمان کنگره مشترک، مساله منشور در دستور قرار گرفته است و ما با این مشکل مواجه شده ایم که وظیفه گروه منشور به چه ارگانی سپرده شود. برای حل این مشکل، طرحی توسط گروه تدارک و سازماندهی ارائه شده که قرار است در این کنفرانس نیز پیرامونش گفتگو شود. این طرح پیش از این به اطلاع اعضا و فعالان پروژه وحدت چپ رسیده است.
سه- مشکلات:
مهمترین مساله ای که کار گروه تدارک و سازماندهی را با مشکل مواجه کرده و انجام وظایف را کند نموده است، تفاوت درکی است که نسبت به این پروژه و ارزیابی از آینده آن وجود دارد. در گروه تدارک و سازماندهی با سایه و روشنائی هائی دو درک نسبت به ارزیابی از این پروژه وجود دارد. یک نظر تفاوت ها را می بیند اما معتقد است با این تفاوتها می توان تشکیلات واحد ایجاد نمود. نظر دوم تفاوت های موجود را اساسی دانسته با این حد از تفاوت، امکان همزیستی صاحبان دو دیدگاه را در یک تشکیلات واحد، دشوار می داند. تفاوتی که در رابطه با جایگاه تبلیغات، رابطه با داخل و گسترش آن، ارزیابی از کنفرانس ۵ و ۶ ژوئن، بین اعضای گروه تدارک و سازماندهی بروز کرد و عملا انجام وظیفه در این عرصه ها را یا کند و یا متوقف نمود، عمدتا به دلیل این تفاوت ارزیابی بوده است.
در همین ارتباط، درک و دریافت از وظیفه گروه تدارک و سازماندهی هم یکسان نیست و تاکیدات متفاوتی پیرامون وظایف و روش کار آن وجود دارد. اعضای گروه تدارک و سازماندهی هر نظری که دارند، وظیفه این گروه کار، به سرانجام رساندن پروژه وحدت چپ است. از اینرو باید راه حل اثباتی برای وظایف ارائه دهند. مخالفت با وظایف بدون ارائه راهکار برای تحقق آن، چندان معنائی ندارد، چون مخالفت به تنهائی یعنی متوقف کردن انجام وظیفه.
حضور این دو نگاه متفاوت در میان اعضای گروه تدارک و سازماندهی، که وظیفه اش سازماندهی و تدارک پروژه وحدت چپ است، اگر به لحاظ روش به توافق نرسند، انرژی آنها صرف خنثی کردن یکدیگر خواهد شد و به کند کردن روند پروژه می انجامد. خصوصا در این شرایط، که کشتی حامل نیروهای این پروژه خلاف جهت آب به حرکت درآمده است، هر نوع مخالفت و ناهماهنگی، قدرت بازدارنده اش فوق العاده نیرومند می شود.
دومین موضوعی که در سرنوشت پروژه موثر است اما چندان ارتباطی با وظایف گروه کار تدارک و سازماندهی ندارد عدم برآمد سیاسی مشترک نیروهای متشکله این پروژه است. هر چند در فاصله این دو کنفرانس موضع مشترکی در قبال کردهای کوبانی اتخاذ شد –که بسیار مثبت بود- اما در این فاصله هیچ موضع مشترک در قبال جامعه خودمان اتخاذ نشده است. آیا مساله ای وجود ندارد؟ زمانی که یک جریان سیاسی می تواند پیرامون یک مساله موضع بگیرد، چرا مجموعه نیروهای یک پروژه، که در نظر دارند تشکل واحدی ایجاد کنند، نتوانند. پروژه ای که عناصرش برآمد سیاسی بیرونی فعالی نداشته باشند، اعتماد آفرین نیست و به جلب اعتماد و جذب نیرو کمک نمی کند. ایجاد مکانیزمی برای برخورد فعال سیاسی مشترک اگر از انجام سایر وظایف مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست. برای این برآمد سیاسی باید دست به کار شد و به راه حلی دست یافت.
از طرف گروه تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ
محمد اعظمی
ششم نوامبر ۲۰۱۴