احکام اساسنامه/ نادر عصاره

احکام اساسنامه

نادر عصاره

در زمینه عضویت

عضویت داوطلبانه و مشروط به برخورداری داوطلب از شرایط عضویت می باشد از جمله مسئولیت و وظایف او. نقض برخورداری داوطلب از شرایط عضویت و نقض مسئولیت او در مقابل سازمان و عدم انجام وظایف او بنحو مستمر، سبب لغو عضویت می گردد.

در باره رابطه با فعالین داخل کشور

ارتباط سیاسی منظم، مستمر و دوجانبه میان سازمان با فعالین چپ داخل و خارج از کشور، از طریق روابط ممکن و مفید و متناسب با شرایط، توسط مسئول و یا گروه کار مرکزی ارتباط با فعالین چپ کشور سازماندهی و پی گیری می گردد.

تفکیک ارگان اجرایی از ارگان منتخب

ارگان منتخب کنگره باید ارگان اجرایی را برگزیده و بر آن نظارت کند. ارگان اجرایی از میان گروه های داوطلبی که پروژه خود را برای فعالیت سازمان ارائه می کنند، توسط ارگان منتخب، برگزیده و صاحب اختیارات کامل اجرائی برای عملی کردن پروژه خود می گردد. ارگان اجرائی می تواند کلا و یا جزا مرکب از منتخبین و یا افراد غیر منتخب کنگره باشد. رسمیت این ارگان مشروط است به رای اعتماد ارگان منتخب.

گروه کار مرکزی گفتمان

بازسازی و نوسازی گفتمان چپ ایرانی در جهت آزادی برابری دموکراسی و سوسیالیسم، با بحث ها و گفتگوهای جمعی مستمر و سازنده و با برخورداری از دستاوردهای جنبش روشنفکری در جهان و بویژه جنبش روشنفکری ایرانیان، ادامه می یابد. به هنگام کردن گفتمان چپ، و تامین و توسعه مشروعیت گفتمانی سازمان، در فعالیت های سازمان از اهمیت اساسی برخوردار است. گروه کار مرکزی گفتمان در سازمان، زیر نظارت ارگان رهبری منتخب و توسط ارگان اجرایی، ایجاد و این مسئولیت را برعهده می گیرد.

فرهنگ سازمان

سازمان و اعضای آن تلاش دارند تا آزادیخواهی و آزاد اندیشی، وحدت و تنوع، احترام به دگر اندیشان، گفتگو و مباحثه و مطالعه مستمر، همزیستی، مدارا، مروت، شکیبائی، رعایت حیثیت دیگران را تبلیغ و ترویج کنند و آنها را عملا در فعالیت های خود پاس دارند.سازمان و اعضا، ضمن تکامل فرهنگ دموکراتیک در سازمان، از پایداری بر آن و عدم نقض اش حفاظت می کند.

همان طور که ملاحظه می کنید پیشنهاد فوق در پاسخ به دعوت گروه کار ساختار و اساسنامه، صرفا به تاکیداتی که اساسنامه با توجه به وضعیت کنونی باید به آن ها نیز بپردازد اشاره کرده است. بنابراین از تکرار ان چه بدیهی هر اساسنامه ای است که حتما خود به آن می پردازید، در اینجا خودداری کرده ام.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>