گزارش نشست مجازی پیرامون ساختار و اساسنامه

محمد اعظمی

نخستین جلسه مجازی پیرامون ساختار و اساسنامه، با شرکت اعضا و علاقمندان پروژه وحدت چپ، در روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ برابر ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ بر گزار شد. پیش از برگزاری این اجلاس گروه ساختار و اساسنامه تصمیم گرفت برای استفاده بهینه از مباحث جلسه در صورت امکان گزارشی از مباحث منتشر شود. این وظیفه به من (محمد اعظمی) سپرده شد. گزارشی که در اختیار شماست مورد تائید گروه کار قرار گرفته است. ادامه خواندن Continue reading


دعوت به نشست مجازی درباره گره های اساسنامه ای

دعوت به نشست مجازی
درباره گره های اساسنامه ای

“گروه کار اساسنامه” پروژه وحدت چپ برگزاری نخستین نشست مجازی خود را به قرار زیر اعلام و کوشندگان و علاقه مندان به پروژه را به حضور در این نشست دعوت می کند.

موضوعات نشست:
۱- “نگاهی به مشخصات سازمان چپ دمکرات”، با تمرکز بر مناسبات با قدرت (گره ۱)
۲- “پاسخ به گره های اساسنامه ای”، با تمرکز بر تشکل جنبشی یا حزب (گره ۲)
۳- “یک الگو برای حقوق اعضا”، با تمرکز بر گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو (گره ۳) ادامه خواندن Continue reading


فدائی دیروز، فدائی امروز/ احمد آزاد

فدائی دیروز، فدائی امروز
احمد آزاد

این مطلب راسه سال پیش و به مناسبت جشن بزرگداشت چهلمین سالگرد ۱۹ بهمن (که توسط دو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت، مشترکا برگزار شد) نوشته بودم که بدلائلی از انتشار آن خودداری کردم.
اخیرا در جریان مباحث وحدت، مسئله نام سازمان آینده طرح شده و دوستانی اصرار دارند که پیرامون آن بحث کنند. این اصرار بیش از آن که ناشی از نگرانی برای نام سازمانی باشد، که هنوز بود ونبودش نامعلوم است، نگرانی از سرنوشت «فدائی» است در جریان این پروژه وحدت. ادامه خواندن Continue reading


یک الگو برای حقوق اعضا
بحثی در یکی از “گره های اساسنامه ای”

یک الگو برای حقوق اعضا

بحثی در یکی از “گره های اساسنامه ای”[۱]

علی پورنقوی

  1. من در این نوشته سه گزارۀ مرکزی را در مورد حقوق اعضا در حزبی[۲] که پروژۀ “وحدت چپ” در صدد ایجاد آن است، در میان می گذارم و مبانی تحلیلی این گزاره ها را مطرح می کنم. به زعم من موضوع حقوق اعضا، اگرنه مهمترین گرۀ اساسنامه ای، قطعاً یکی از مهمترین آنهاست.
  2. این سه گزاره، در جوهر و نه در فرمولهای تعیین کنندۀ دامنه و شمولشان، چنین اند: ۱- عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛ ۲- هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست؛ ۳- عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به مشخصاتِ سازمان چپ دمکرات/فرامرز دادور

نگاهی به مشخصاتِ سازمان چپ دمکرات

فرامرز دادور

با توجه به شرایط امروزین و وجود ناهنجاریهای عظیم اجتماعی و ازجمله مناسبات نابرابر اقتصادی، نارسائیها در ساختارهای سیاسی و نبود فرهنگ تجربه شده دمکراتیک، پروژه سازندگیِ جامعه علاوه بر انسانهای دارای شناخت از مسائل اجتماعی و خواهان تغییر در راستای آزادی، برابری و عدالت، به ساختارها و نهادهای سیاسی/اجتماعیِ  تجربه شده در تاریخ بشری و حامل راهکارهای سیاسی/اجتماعی نیازمند است. به این مفهوم که نهادهای اجتماعی و از جمله سازمانهایِ سراسری و محلیِ حکومتی و در آن ارتباط حضور قانونِ ناظر بر آن (قانون اساسی)، هنوز، از اهمیت زیادی برای پیشرفت جامعه برخوردارند. ترکیب خردگرایانه ای از دو پدیده اساسی، یعنی ۱-  ذهنیتهای آگاه و شناخت کافی از عوامل تاثیرگزار در سیر تحولات و ۲- وجود نهادها/ساختارهای دمکراتیک که حامل  نمودارهای عینی برای پیشرفت باشند، برای سازندگی جامعه انسانی حیاتی هستند. ادامه خواندن Continue reading


پاسخ به برخی از گره هاى طرح شده توسط گروه کار اساسنامه/مانی شیرازی

مانی شیرازی

پاسخ به برخی از گره هاى طرح شده توسط گروه کار اساسنامه

- مناسبات با قدرت

هدف یک جریان چپ و سوسیالیستى ایجاد جامعه اى بدون استثمار، نابربرى و تبعیض است، آزادى سیاسى و اقتصادى را مکمل هم مى داند، سیستم سرمایه دارى را ظالمانه و مبتنى بر تبعیض مى داند، بدنبال وسیع ترین وافقى ترین ازادى ها است.

آنطور که در فراخوان مشترک طرح شده “ما همزمان به آزادى و عدالت اجتماعى و سوسیالیسم باورمندیم و براى تحقق آنها در ایران مبارزه مى کنیم و از نظر ما آزادى و سوسیالیسم پیوندى عمیق دارند.”  بنابرین نمى توان آنها را از هم جدا کرد و مبارزه براى سوسیالیست را به یک آینده نا معلوم موکول کرد. ادامه خواندن Continue reading


پاسخ به گره های اساس نامه ای/شیدان وثیق

شیدان وثیق

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲

cvassigh@wanadoo.fr

پاسخ به  گره های اساس نامه ای

برخی گره های طرح شده توسط گروه کار اساس نامه از نگاه حزبی به مساله است (گره های ۸ و ۹). این ها، از نگاه جنبشی به مساله ی تشکل چپ که در این جا مورد توجه من است، موضوعیتی پیدا نمی کنند. مساله رابطه با داخل (گره ۷) نیز موضوعی نیست که مورد اختلاف باشد اگر چه باید به آن پرداخت ولی من در این جا  از طرح آن می گذرم. در  نتیجه پاسخ هایم را با ادغام برخی پرسش ها (گره های ۳ تا ۶) چنین ارایه می دهم:

مناسبات با قدرت (گره ۱)

در گسست از دریافت سنتی از سیاست، چپِ رهایی خواه در جهت برآمدنِ جنبشی اپوزیسیونی گام بر می دارد. نگاه و سوی او به تصرف قدرت و دولت نیست. خارج از سیستم و در برابر آن چون نیرویی اعتراضی و مخالف عمل می کند. برای ایجاد آلترناتیوی نظری بر نظام حاکم تلاش می ورزد. هنگامی که جنبش های اجتماعی و جنبش چپ به مرحله ای از رشد و گسترش رسیدند که مساله آلترناتیو ارگانیک پیش آید، چگونگی آن را در آن زمان می توان بررسی کرد. ادامه خواندن Continue reading


سوسیالیستها و قدرت دولتی/احسان دهکردی

در بند “مناسبات با قدرت” بهتر است که به جای قدرت سیاسی، قدرت دولتی آورده شود چون نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیر قدرت دولتی ندارد اتفاقن برای گسترش قدرت سیاسی از درون جامعه تلاش می کند، اما به جای تسخیر قدرت در دولت بر دخالت گری هر چه گسترده تر مردم و توانمندی جامعه در اداره امور خود تأکید دارد. بر این پایه بدنبال بالا رفتن قدرت سیاسی اقشار جامعه در مداخله گری هرچه گسترده تر در مسائل خودشان است.

مشکل نیروهای چپ بعد از مارکس انحراف در این دیدگاه بود که آنها در پیشبرد تغییرات اجتماعی تسخیر دولت را هدف برنامه های سیاسی خود قرار می دادند و سیاست را با تلاش برای تسخیر قدرت سیاسی با هم پیوند می زدند. ادامه خواندن Continue reading


فراخوان گروه کار اساسنامه/دعوت از فعالان و صاحب نظران برای مشارکت در بحث

فراخوان گروه کار اساسنامه

 دعوت از فعالان و صاحب نظران برای مشارکت در بحث

“گره های اساسنامه ای” در یک تشکل چپ

گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در “نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ” است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا طرحهای اساسنامه ای، مبتنی بر ایده ها، نظرات و پیش نویسهائی است که توسط فعالان پروژه – اعم از سازمانی یا منفرد – ارایه می شوند.

در گروه کار این توافق وجود داشت که برای سهولت کار سازماندهی بحث حول اساسنامه، و تأمین بیشترین اثربخشی آن، می توان و باید محورهائی را به عنوان “گره های اساسنامه ای” مشخص  کرد و مباحث را حول آن گره ها سازمان داد. ادامه خواندن Continue reading


پیشاهنگ و ساختار/دنیز ایشچی

“رنه دکارت” مانند جرقه ای بود که بر تاریکیهای دوران قرون وسطا آغاز به تابش کرد. در زمانی که دکترین تحصیلاتی کلیسا هنوز با قدرت تمام حاکم بود، خرافات بصورت تحصیلات، تعلیمات و قانون کلیسا تدریس می شد و اجرا و اعمال می گردید، وی با شکاکیت نسبت به همه چیز آغاز می کند تا علت تمامی ایده ها و افکار و پدیده ها زمان را بصورتی منطقی توضیح داده باشد، و سپس به یک نتیجه گیری بنیادین عامی اتکا پیدا میکند که در عالمی که همه باورمندیهای هستی زمان خویش را زیر علامت سوال برده بود و به همه چیز شک داشت، به یک واقعیت یقین پیدا می کند  و آن این است که ” من فکر میکنم، پس هستم”. ادامه خواندن Continue reading