مسائل نظری ساختاری بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ/دنیز ایشچی

مسائل نظری ساختاری بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ

قبل از فورمول بندی محورهای استراتژیک راهکار های سیاسی مرحله ای احزاب سیاسی، باید ارکان و پایه های نظری باورمندی های این گروه بندیها مشخص گردند. اگر در عرصه های اقتصادی اجتماعی این ارکان، آرمانها و پایه های نظری بصورت عمده در دو دیدگاه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی خود را نشان می دهند، در عین حال در اطراف این دو گروهبندی های پایگاه نظری، ما شاهد گروهبندی های دیگری مثل چپ های دموکرات، لیبرال ناسیونالیست، یا سکولار دموکرات دین باور و بالاخره سبزهای طرفدار حفاظت از محیط زیست و عدالت و دموکراسی قرار می گیرند. در حاشیه این کلاسترهای باورمندی های آرمانی نظری، باقیمانده هایی از نظام های ارتجاعی و گاه ضد بشری و تخریب گر ارزش های انسانی از قبیل نظام های ایدئولوژیکی و ساختاری ولایت فقیه، سلفی ها، وهابی ها، حجتیه ایها و غیره گاها با ظواهر دلفریب خود را آرایش می دهند وجود دارند که با اتکا با ثروتهای راهزنانه ای که اندوخته و یا می اندوزند، بر پایه های جهل و ایجاد خوف و ترس در حاشیه های اجتماع به حیات بیمارگونه خویش همچنان ادامه می دهند. ادامه خواندن Continue reading


نکاتی در باره استراتژی سیاسی /محمد اعظمی

نکاتی در باره استراتژی سیاسی

                                                                                                                               محمد اعظمی

هدف استراتژی سیاسی چپ ایران، مانع اصلی استقرار آن، روش گذار به دموکراسی و جایگاه انتخابات آزاد در گذار به دموکراسی، پرسش هائی است که در این نوشته پیرامون آنها صحبت شده است.

هدف استراتژی سیاسی؟ هدف استراتژی سیاسی چپ ایران به طور کلی دستیابی به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است که تا کنون سوسیالیسم نامیده شده است. اما برای اینکه این اهداف در حد شعار باقی نمانند و بتوانند به عمل درآیند، زمینه هائی لازم است. این زمینه ها فعلا در چشم انداز میان مدت، در کشور ما قابل مشاهده نیست. مبارزه نیروهای چپ هدفش ساختن بستر و زمینه ای است که برابری و عدالت اجتماعی در محیطی آزاد و دموکراتیک قابل لمس شود. با چنین درک و دریافتی از هدف استراتژی سیاسی، وظیفه ما در مقطع کنونی، استقرار دموکراسی است. شکل این دموکراسی، جمهوری و مهمترین مشخصه آن، جدائی دین و دولت و مخالفت با هر نوع تبعیض است. در این حکومت شهروندان هم در قانون و هم در برابر قانون برابرند و حکومت را با اعمال اراده آزاد خود شکل می دهند. قانونیت و حکومت قانون برقرار است و حقوق و آزادی های مدنی شهروندان تضمین شده است و امکان فعالیت جمعی برای تغییرات اجتماعی وجود دارد. ادامه خواندن Continue reading


دعوت به بحث و گفتگو درباره استراتژی سیاسی چپ/زمان : ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ – ۳۰ مارس ۲۰۱۴

دعوت به بحث و گفتگو

درباره استراتژی سیاسی چپ

موضوع بحث:

«گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز یک ساختار دمکراتیک»


زمان :  ۱۰ فروردین ۱۳۹۳  –  ۳۰  مارس ۲۰۱۴ ادامه خواندن Continue reading


طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ /رسول آذرنوش

طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ

استراتژی سیاسی ما

رسول آذرنوش ۳ اسفند ۹۲

۱٫ ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی

و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل.بحرانهای موجود در جامعه ما بدون گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست.

.۲ ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم، اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان آخرین راه چاره، حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم. خواست برکناری خامنه ای و برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یک شعار بسیج گر و یک خواست متحدکننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار می روند. ادامه خواندن Continue reading


برای مشارکت در بحث نظری – برنامه ای/گروه کار نظری برنامه ای

اطلاعیه «گروه کار نظری برنامه ای»

دعوت از کنشگران و صاحب نظران چپ

برای  مشارکت در بحث  نظری – برنامه ای

( پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ)

پس از برگزاری کنفرانس کلن در باره ی «کدام سوسیالیسم؟ کدام چپ؟ و کدام الگوی سازماندهی؟» (نوامبر  ٢٠١٣)، گروه کار نظری- برنامه ای طی چندین جلسه تم ها و موضوعات بحث های آینده را به صورتی که در زیر می خوانید تنظیم و در اختیار علاقه مندان به شرکت در این فرایند قرار می دهد.

همان طور که در برنامه زیر مشاهده می کنید، بحث های آینده پیرامون سه موضوع اصلی (علاوه بر موضوعاتی که در کنفرانس نوامبر مورد رایزنی قرار گرفتند)، برنامه ریزی می شوند. ادامه خواندن Continue reading


جنبش چپ و استراتژی سیاسی در ایران / فرامرز دادور

۲۹ ژانویه ۲۰۱۴

در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری، مشکلاتِ اقتصادی/اجتماعی بسیاری وجود دارند. فقر، بیکاری، ناعدالتی، اختلافت فاحش طبقاتی، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه، مذهب و ملیت و تخریب محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد. در عین حال در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده، بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری میدهد. رقمهای بیکاری و تورم بالای ۵۰ درصد بوده و توده های مردم، بویژه محرومان و کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند. ادامه خواندن Continue reading


مباحث استراتژیک / مهدی فتاپور

مطابق صحبت آخرین جلسه کمیسیون سیاسی تصمیم گرفته شد که اولین جلسه پالتاکی در رابطه با مضامینی که بحث و تصمیم گیری در رابطه با آنان را برای تدوین استراتژی ضرور میدانیم متمرکز شود. در اینجا من مختصرا برداشت خود را در این زمینه برای ارائه در این جلسه ارائه میدهم. تیتر مضامینی که به نظر من درست است در درون ما به بحث گذاشته شود با رنگ آبی مشخص شده. ادامه خواندن Continue reading


طرح بحثی مقدماتی در باره
گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران / اکبر سیف

واقعیت این است که انتخابات ۹۲ و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل نسبت به برخی از این پرسشها را، بر پایه یک رشته داده های عینی، فراهم آورده است. داشتن درکی واقع بینانه نسبت به این مسائل، سهم زیادی در تنظیم نقشه راه اپوزیسیون جمهوریخواه در باره زمینه های واقعی گذار در این مرحله از مبارزات مردم ایران، و در اتخاذ راهکارهای مناسب از سوی اپوزیسیون دموکرات ایفا می کند. ادامه خواندن Continue reading


دعوت از فعالان و صاحب نظران چپ برای مشارکت در بحث استراتژی سیاسی چپ، هدف و مولفه های آن

 در طول تاریخ معاصر ایران، از انقلاب مشروطیت تاکنون، جنبش چپ یکی از ستون های اصلی تلاش برای تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه بوده است و در نبرد با استبداد و حامیان رنگارنگ آن قربانیان پرشماری داده است. فعالان چپ در چرخش های سیاسی مهم جزو اولین قربانیان یورش به اردوی آزادیخواهان بوده اند. از یاد نبرده ایم که سازمان ها و کنشگران چپ در مبارزه علیه دیکتاتوری پهلویچه نقش برجسته ای داشتند، اما از فردای انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، بار دیگر در معرض تعرضات حکومت جدید قرار گرفتند. استقرار جمهوری اسلامی آغاز دوران جدیدی از سرکوب نسل های بزرگی از کنشگران چپ، زندان، شکنجه، اعدام  و تبعید اجباری بسیاری از آنان بودادامه خواندن Continue reading


تقلیل استراتژی سیاسی چپ به انتخابات آزاد، هم استراتژی و هم تاکتیک! / احمد آزاد

بحث پیرامون استراتژی سیاسی چپ، در مجموعه پروژه «تشکل بزرگ چپ» آغاز گردیده و چند مقاله در این باب منتشر شده که در میان آنها مقاله‌ای با عنوان «مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات» نوشته بهزاد کریمی دیده می‌شود. مقاله بهزاد کریمی به دو بخش تقسیم شده که، به قول خود وی، در بخش اول آن توضیح «بدیهیات» است و در بخش دوم تعیین خطوط یک استراتژی سیاسی برای چپ دمکرات. ادامه خواندن Continue reading