گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

گزارش چگونگی پیشرفت کار
پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

در تاریخ ١۵ آبان ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢) “فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ” با امضاء سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران منتشر شد. فراخوان با استقبال نیروهای چپ دمکرات و سوسیالیست روبرو شد و بعد از انتشار فراخوان، جمعی از فعالان منفرد چپ به آن پیوستند که با نام کنشگران چپ فعالیت دارند.

این پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زیر شکل گرفت:
۱.گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.

۲.ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳. اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

این فراخوان بر آن بود که “شکل گیری چنین تشکلی از یک ‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏ ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک” در عین حال تاکید داشت که “وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏ گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.”

سه سازمان و جمعی از کنشگران چپ در همکاری با هم یک برنامه (نقشه راه) دو ساله، به منظور تحقق این پروژه تدوین کردند که در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ به تائید هر چهار جریان رسید. برپایه “نقشه راه” سازماندهی و مسئولیت پروژه را “گروه کار تدارک و سازماندهی” متشکل از نمایندگان چهار طرف پروژه، با حقوق برابر، به عهده گرفت. این ارگان برای پیشبرد پروژه، سه گروه کار نظری- برنامه ای، استراتژی سیاسی و ساختار و اساسنامه تشکیل داد. بعدا، برای تدوین منشور، گروه کار منشور جایگزین دو گروه کار نظری-برنامه ای و گروه کار استراتژی سیاسی شد. طی این دو سال سه کنفرانس و یک سمینار-کنفرانس دو روزه حضوری برگزار گردید. اولین کنفرانس به موضوعات نظری چپ و الگوهای حزبی، کنفرانس دوم به مسائل استراتژی سیاسی، سومین کنفرانس به مسائل برنامه ای و سمینار-کنفرانس چهارم به موضوع منشور و اساسنامه اختصاص داشت. برای تدارک نظری این پروژه، دهها مطلب پیرامون مسائل سیاسی و نظری و تشکیلاتی منتشر گردید و جلسات متعدد پالتاکی در ارتباط با مسائل نظری، سیاسی، برنامه ای و تشکیلاتی برگزار شد.

طی این مدت فعالان و علاقمندان این پروژه، روند پیشرفت آن را، دنبال کرده اند. گروه کار تدارک و سازماندهی کوشیده است به موقع گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع علاقمندان برساند و در برخی رسانه ها بازتاب دهد. این گروه کار، در جریان پیشبرد پروژه بر شفافیت، استفاده برابر فعالان از امکانات، مشارکت داوطلبان در فعالیت ها و رعایت حقوق گرایشات متفاوت تاکید داشته و در جهت تحقق آنها کوشیده است.

در این دوره، پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و سیاسی ، هفت منشور و در زمینه اساسنامه و ساختار، دو طرح اساسنامه تهیه شد که همگی منتشر شده اند. با تلاش گروه کار منشور، از تعدد منشورها کاسته شد و تعداد آنها به چهار منشور رسید و همچنین بر پایه این چهار منشور، اشتراکات و افتراقات آنها تنظیم و منتشر شد.

پس از برگزاری چهارمین سمینار-کنفرانس، گروه تدارک و سازماندهی، بر پایه نقشه راه از چهار طرف پروژه تقاضا نمود که تا پایان ماه می ۲۰۱۵ با توجه به حاصل کار، تصمیم خود را در مورد “وحدت و شرکت در سازمان واحد” اعلام کنند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و کنشگران چپ پاسخ خود را در مهلت تعیین شده اعلام نمودند. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پاسخ خود را با چهار ماه تاخیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار داد. فشرده پاسخ طرف های چهار گانه پروژه وحدت چنین بوده است:

**سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آوریل ۲۰۱۵ اعلام نمود که
“کنگره چهاردهم با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.”

**شورای موقت سوسیالیست های چپ در دهم ماه می ۲۰۱۵ اعلام نمود:
“از آنجا که این پروژه موفق به تبین پایه های نظری و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان بر مبنای یک منشور و یک اساسنامه نگردید، کنگره مشترک نمی تواند بر اساس نقشه راه شکل گیرد و برگزار شود.” سپس در ۳۱ ماه اکتبر ۲۰۱۵ چنین تصمیم گرفت: شورای موقت” وحدت سه سازمان و کنشگران و به پیرو آن وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارشى به افکار عمومى، خاتمه یافته مى داند”

**کنشگران چپ نیز در پایان ماه می نظر خود را چنین بیان داشتند:

” در کنگره وحدت چپ شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات “یک سازمان سیاسی چپ” به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد.”

**پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران چنین بود:
متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند.
(جهت اطلاع علاقمندان متن کامل پاسخ ها ضمیمه این اطلاعیه منتشر می شود.)
گروه تدارک و سازماندهی در مجموع برخورد فعالان این پروژه را در سطوح مختلف و در تمامی زمینه، مفید دانسته و کار مشترک را اندوخته ارزنده برای آنان و برای جنبش چپ ایران می داند.

گروه تدارک و سازماندهی
دهم نوامبر ۲۰۱۵

ضمیمه:

پاسخ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نامه شما را دریافت کردیم. شما در نامه از سازمان ما خواسته بودید که تا آخر ماه مه ٢٠١۵ تصمیم سازمان را در مورد “وحدت و شرکت در سازمان واحد” اعلام کنیم.
چنانچه در جریان هستید چهاردهمین کنگره سازمان ما از٢٠ تا ٢٢ فروردین ماه ١٣٩۴ (٩ تا ١١ آوریل ٢٠١۵) برگزار شد. اظهار نظر در مورد پروژه وحدت چپ در دستور کار کنگره قرار داشت. کنگره با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.
برای اطلاع شما، قرار مصوب کنگره چهاردهم سازمان را ضمیمه نامه کرده ایم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

قرار کنگره ١۴ سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ”

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن:
١. کوشش ارگان های پروژهٔ “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ” در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوشش ها برای به سرانجام رساندن پروژه، به دیدۀ امید می نگرد.
٢. اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.
٣. اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیری های آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده، نام تشکل و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.

در عین حال کنگره با ملاحظۀ سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور و پایگاه اجتماعی آنان:
۴. از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پیش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.
۵. ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار و به روزرسانی نقشه راه فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.
۶. کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگرۀ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، به “اتحادی در راستای وحدت” در میان نیروهای پروژۀ وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

١۵ آوریل ٢٠١۵

پاسخ شورای موقت سوسیالیست های چپ: این جریان ابتدا در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر دهم ماه می ۲۰۱۵ پاسخ زیر را ارائه نمود:

مصوبه ­ی شورای موقت سوسیالیست­های چپ ایران
در باره­ ی چشم ­انداز “پروژه­ی شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

شورای موقت سوسیالیست­های چپ ایران در نشست عمومی خود در ٩ و١٠ ماه مه ٢٠١۵، برابر با ١٩ و٢٠ اردیبهشت ١٣٩۴ چشم­انداز “پروژه­ی شکل دهی تشکل بزرگ چپ” را با توجه به حاصل کار آن مورد بحث و بررسی قرارداد و تصمیمات و نقطه نظرهای زیر را به تصویب رساند:
١ ـ شورای موقت پروژه­ای را که با “فراخوان برای مشارکت در روند شکل­دهی تشکل بزرگ چپ” در ۵ نوامبر ٢٠١٢ از سوی سه سازمان سیاسی چپ و سپس با پیوستن جمعی از کنشگران چپ به آن، از جانب ۴ جریان آغاز شد، تلاشی مثبت در جهت نزدیکی بخشی از نیروهای چپ دموکرات و سوسیالیست کشور ما در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران ارزیابی می کند.
٢ ـ شورای موقت براین باور است که پروژه ­ی نامبرده دستاوردهایی ارزشمند داشته است. تدوین چهار منشور نظری ـ برنامه­ای، دو سند ساختاری و پیدایش هم گرایی­های نظری و برنامه ­ای در روند بحث ­ها و کنفرانس ­ها و تهیه اسناد در میان فعالان پروژه از جمله ­ی این دستاوردها است.
٣ ـ شورای موقت براین ارزیابی است که پروژه­ با وجود همه ­ی تلاش­ های قابل ارج، موفق به تبیین پایه ­های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان تشکیل دهنده­ی پروژه، بر مبنای یک منشور و یک سند ساختار مشترک که لازمه­ی ایجاد یک تشکل واحد چپ سوسیالیستی است نگردید.
با توجه به چنین وضعی، کنگره ­ی مشترک به طور منطقی نمی­تواند بر اساس پیش­بینی نقشه ­ی راه شکل گیرد و برگزار شود.
۴ ـ شورای موقت ضمن تایید خطوط کلی منشور ۶ امضا بر این نظر است که با پایه قراردادن مبانی اصلی این منشور می­توان با دو منشور تک امضا به منشوری مشترک رسید که چارچوبی باشد برای دست یابی به وحدت چپ و ایجاد یک تشکل چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران. شورای موقت کماکان آمادگی خود را برای تلاش در این راستا اعلام می دارد.

سپس در تاریخ ٨ آبان ١٣٩۴ برابر ٣١ اکتبر ٢٠١۵ در ارتباط با این پروژه مصوبه زیر را ارائه نمود
مصوبه
شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ ایران
در باره ى وحدت سه سازمان چپ و کنشکران چپ

شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ ایران در نشست عمومى خود به تاریخ ٣١ اکتبر ٢٠١۵ برابر با ٨ آبان ١٣٩۴ در تکمیل مصوبه ١٠ ماه مه ٢٠١۵ (رجوع کنید به ضمیمه) نکات زیر را به تصویب رساند:
١- شوراى موقت بر این ارزیابى است که پروژه اى که با “فراخوان براى مشارکت در روند شکل دهى تشکل بزرگ چپ” در ۵ نوامبر ٢٠١٢ آغاز شد، موفق به تبیین پایه هاى نظرى، برنامه اى و تشکیلاتى لازم براى ایجاد یک سازمان چپ سوسیالیستى در مبارزه علیه کلیت نظام جمهورى اسلامى نشد.
٢- شوراى موقت، با حرکت از واقعیت فوق، پروژه ى وحدت سه سازمان اتحاد فداییان خلق، فداییان خلق (اکثریت)، شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ و کنشگراى چپ را پایان یافته تلقى مى کند. به پیرو آن، وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارشى به افکار عمومى، خاتمه یافته مى داند.

نظر کنشگران چپ:
قرار پیشنهادی کنشگران چپ در باره
“کنگره وحدت و سازمان واحد”

رفقای گرامی گروه کار تدارک و سازماندهی
نشست اخیر کنشگران چپ به منظور بحث و تصمیم گیری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تشکیل شد. پس از بحث و گفتگو پیرامون پیشنهادات ارائه شده، قرار زیر از جانب اکثریت رفقای شرکت کننده مورد تصویب قرار گرفت:
در کنگره مشترک شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات “یک سازمان سیاسی چپ” به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد

کنشگران چپ

پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران

به گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ
سازمان اتحاد فدائیان خلق، برای تصمیم گیری نهائی پیرامون پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» کنگره فوقالعاده ای در ماه ژوئن برگزار کرد. علیرغم بحث های طولانی پیرامون تداوم پروژه برای یک دوره معین ، حداکثر شش ماه، از یک سو و توقف پروژه بدلیل فقدان چشم انداز لازم برای رسیدن به یک منشور موسسان، از سوی دیگر جلسه موفق به دستیابی به یک تصمیم مشخص نشد و در نهایت تصمیم گرفت تا با انتخاب یک کمیسیون، شانس مجددی برای یافتن یک راه حل مشترک و مورد قبول اکثریت اعضاء سازمان به خود دهد. این کمیسیون هم پس از یک و ماه نیم تلاش، بدون حصول نتیجه به کار خود پایان داد.
بر اساس نقشه راه، دو سال پس از آغاز مباحث، سازمان می‌بایست نسبت به نتیجه کار اظهار کنند. متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند. (گزارش کامل کنگره فوق‌العاده در سایت سازمان منتشر شده است.)
ما آماده گفتگو با هیات‌های نمایندگی سه جریان دیگر در این پروژه برای توضیح وضعیت فعلی و تبادل نظر و شنیدن پیشنهادات آنها هستیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شهریور ۱٣۹۴ – سپتامبر ۲۰۱۵

********************

گزارش دوم گروه کار تدارک و سازماندهی از
پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

گروه تدارک و سازماندهی براساس دستور کار تعیین شده جلسات خود را در روزهای هفتم و هشتم ماه نوامبر ٢٠١۵ برگزار کرد. در این جلسه موضوعات زیر در دستور قرار داشت:

١. بحث و بررسی گزارش تهیه شده و تصمیم گیری در مورد انتشار آن
٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت
۴. گفتگو پیرامون بازبینی نقشه راه

١. بحث و بررسی گزارش تهیه شده و تصمیم گیری در مورد انتشار آن
گزارشی توسط مسئول گروه تدارک و سازماندهی با عنوان « گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”» تهیه شده بود که بعد از بحث و گفتگو به تصویب رسید. این گزارش به شکل جداگانه منتشر می شود.

در این بخش از جلسه شیدان وثیق شرکت داشت. او پیش از ورود به سایر موضوعات اعلام نمود که چون شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، پروژه وحدت را پایان یافته تلقى کرده و وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارش، خاتمه یافته مى داند، در سایر بخش ها حضور نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز اعلام نمود از آنجا که معتقد است گفتگو پیرامون سرنوشت پروژه می بایست به هیئت های نمایندگی طرف های پروژه سپرده شود، از این رو در موضوعات دیگر در جلسه شرکت نخواهد کرد.

٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
مشکلات پروژه از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط از جمله به ضعف کار مشترک خصوصا در ارتباط با مسائل سیاسی، روش تدوین منشورها و صرف وقت زیاد حول مسائل نظری تجریدی پرداخته شد.

در ارتباط با موضوع مشکلات پروژه وحدت چپ، پیشنهاد مکتوبی از یکی از نمایندگان اتحاد فدائیان خلق ایران به شرح زیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار گرفته بود:
“با توجه به پاسخهای چهار جریان و پایان زمان تعیین شده در نقشه راه، و بر اساس بند نقشه راه که تاکید دارد:« هرگاه در پیشبرد برنامه مشکلی به وجود آید و یا مسائل جدیدی در روند اجرای آن مطرح شود که نیازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هیئت های نمایندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.» گروه تدارک و سازماندهی در این مرحله تصمیم گیری درباره آینده این پروژه را به هیاتهای نمایندگی سازمانها و کنشگران چپ احاله می‌دهد.”

گروه کار تدارک و سازماندهی این پیشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار داد و با آن موافقت نمود. تصمیم گرفته شد طی نامه ای از هیئت های نمایندگی سه طرف پروژه تقاضا شود تا در کوتاه ترین زمان جلسه خود را پیرامون آینده این پروژه برگزار نمایند. این نامه تنظیم و در پایان جلسه ارسال گردید.

٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت:
حاضرین در جلسه بر تداوم تلاش های تاکنونی برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت تاکید داشتند.
فشرده تاکیدات گروه تدارک و سازماندهی، پیرامون تداوم پروژه وحدت چپ را می توان چنین بیان داشت:
ما در کنار جهت گیری های مشترک قابل توجه، تفاوت نظر نیز داریم. اما بر این باوریم که سازمان سیاسی که در آن تفاوت نظر وجود نداشته باشد، از پویائی برخوردار نخواهد بود. از اینرو لازم می دانیم با صراحت و روشنی اعلام کنیم که به تلاش خود برای پایان دادن به پراکندگی چپ، به تلاش برای پر طنین کردن صدای خود در هر کجا که سخن مشترک داریم، امیدوارانه ادامه می دهیم. امید آن است که همه ما زیر یک چتر گرد بیآئیم و دست در دست هم بگذاریم و چپ نیرومند و قوی را شکل دهیم. امروز وجود تشکل قوی چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است.

۴. گفتگو پیرامون بازبینی نقشه راه
این پیشنهاد وجود داشت که به جای بحث تجریدی در رابطه با اختلافات، کمیسیونی برای تدوین منشور تحت مسئولیت گروه تدارک و سازماندهی تشکیل شود. در این پیشنهاد تاکید شد که کمیسیون، اختلافات مهم برای ایجاد یک تشکل واحد را پس از بحث مشخص و برای چگونگی برخورد با آن، راه حل ارائه نماید. تصمیم برای ترکیب کمیسیون، روش کار آن و نکات تکمیلی در رابطه با نقشه راه به اجلاس آتی احاله گردید.

گروه کار تدارک و سازماندهی
نوامبر ٢٠١۵


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>